Ekcem usred zime

Ekcem usred zime

Ekcem u sred zime Atopijski dermatitis ili ekcem ne bira godišnje doba. Može se javiti bilo kad ali postoje izvjesna pogoršanja u hladnim danima. Kako nastaje ekcem? Ekcem je kombinacija genetske predispozicije spoljašnjih faktora (faktora sredine). Nastaje na...
Exantema, Roseola infantum

Exantema, Roseola infantum

Ospa posle temperature – Exantema subitum (Roseola infantum) Exantema subitum ili roseola infantum se još naziva trodnevna groznica, je virusna bolest tipična za dječiji uzrast.Tipično za ovu bolest je visoka temperatura, bez nekih drugih simptoma, koja traje...