PEDIJATRIJSKA ORDINACIJA
DOKTORICA MICA

             Telefoni :   +382 20 20 20 10 ,  +382 20 20 20 11,    +382 67 32 22 28
Cjenovnik *
Usluge
Pregled zdravog djeteta
Pregled bolesnog djeteta
Kućne posjete
Inhalacije
Alergo testovi
Vakcine
Strept test
Konsultanti
Antibiotici
Dojenje
 

CJENOVNIK
Pedijatrijska ordinacija
Doktorica Mica

Pregled bolesnog djeteta..................................................20,00 €
Kontrolni pregled ............................................................10,00 €
Pregled u Savjetovalištu...................................................20,00 €
Kućna posjeta u toku radnog vremena…………………….... 40,00 €
Kućna posjeta van radnog vremena……………………........ 60,00 €
Pregled subspecijaliste………………….............................30,00 €
Pregled van radnog vremena u ordinaciji ........................... 35,00 €

Inhalacija Ventolin-om…………………………………………... 4,00 €
Inhalacija Pulmicort-om……………………………………….... 8,00 €
Inhalacija Adrenalin-om…………………………………………. 6,00 €
Infuzija……………………………………………………….......30,00 €
IV injekcija…………………………………….... 8,00 € + cijena lijeka
IM injekcija …………………………………...... 5,00 € + cijena lijeka
Subkutana injekcija………………………….....5,00 € + cijena  lijeka
Alergo testovi………………………………………………......  20,00 €
Strept test .....................................................................10,00 €

*) Sve usluge su 50% skuplje za strane državljane.

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.62 - Podgorica