Šta su febrilne konvulzije ili „komišioni“?

Febrilne konvulzije su kratkotrajno stanje gubitka svijesti praćeno grčenjem cijelog tijela,nastale reagovanjem CNS-a(centalnog nervnog sistema) na visoku temperaturu a u toku infekcija koje primarno ne zahvataju CNS.

Kako izgleda dijete  koje dobije febrilne konvulzije?

Konvulzije obično nastaju prvih par sati od početka rasta temperature.Dijete iznenada izgleda čudno,pogled je fiksiran,disanje otežano,koža može biti tamnije prebojena.

S djetetom se ne može uspostaviti kontakt, što obično ne traje duže od jednog minuta.

Šta treba preduzeti?

Ovo stanje je,naravno,zastrašujuće za roditelja!Najvažnije(i najteže) je da ostanete prisebni!

Dijete je potrebno okrenuti na stranu da  sekret ne dospije u disajne puteve.

Nisu potrebni nikakvi dodatni manevri- stavljanje špatule u usta ili zaustavljanje grčeva pritiskom na ekstremitete,što čak može da bude i opasno.

Što mirnije se uputite u bolnicu.Konvulzije rijetko traju duže od jednog minuta.

Da li su febrilne konvulzije ozbiljna bolest?

Uopšteno govoreći,febrilne konvulzije nisu opasne za Vaše dijete.Ne mogu dovesti do oštećenja mozga i nemaju nikakve dugoročne posljedice.

Mogu li se konvulzije predvidjeti?

 

Ne mogu!Svega 3% do 5 %  djece s povišenom temperaturom dobije konvulzije,što znači da su jako rijetke!

Mogu li konvulzije da prerastu u epilepsiju?

Ne!Čak i ponovljene febrilne konvulzije ne nose rizik od epilepsije!Rizik za dobijanje komišiona se „preraste“ s uzrastom od 6 godina.