Cjenovnik

 • Pregled bolesnog djeteta – 22,00 €
 • Kontrolni pregled – 11,00 €
 • Pregled u Savjetovalištu – 22,00 €
 • Kućna posjeta u toku radnog vremena – 45,00 €
 • Kućna posjeta van radnog vremena – 60,00 €
 • Konsultativni pregled subspecijaliste – 33,00 €
 • Kontrolni pregled subspecijaliste – 22,00 
 • Pregled van radnog vremena u ordinaciji – 30,00 €
 • Inhalacija Ventolin-om i Berodual-om – 4,00 €
 • Inhalacija Pulmicort-om – 8,00 €
 • Inhalacija Adrenalin-om – 6,00 €
 • Infuzija – 33,00 €
 • IV injekcija – 8,00 € + cijena lijeka
 • IM injekcija – 5,00 € + cijena lijeka
 • Subkutana injekcija – 5,00 € + cijena  lijeka
 • Alergo-testovi:
  Nutritivni alergo-test – 25,00 €
  Inhalatorni alergo-test – 25,00 €
  Ukoliko se rade oba alergo-testa, nutritivni i inhalatorni – 40,00 €
 • Strept test –11,00 €
 • KKS, CRP – 14 € (KKS 7 €, CRP 8 €)