Cjenovnik

 • Pregled bolesnog djeteta – 20,00 €
 • Kontrolni pregled – 10,00 €
 • Pregled u Savjetovalištu – 20,00 €
 • Kućna posjeta u toku radnog vremena – 40,00 €
 • Kućna posjeta van radnog vremena – 60,00 €
 • Pregled subspecijaliste – 30,00 €
 • Pregled van radnog vremena u ordinaciji – 35,00 €
 • Inhalacija Ventolin-om – 4,00 €
 • Inhalacija Pulmicort-om – 8,00 €
 • Inhalacija Adrenalin-om – 6,00 €
 • Infuzija – 30,00 €
 • IV injekcija – 8,00 € + cijena lijeka
 • IM injekcija – 5,00 € + cijena lijeka
 • Subkutana injekcija – 5,00 € + cijena  lijeka
 • Alergo testovi – 20,00 €
 • Strept test –10,00 €

*) Sve usluge su 50% skuplje za strane državljane.