Cjenovnik

 • Pregled bolesnog djeteta – 25,00 €
 • Kontrolni pregled – 13,00 €
 • Pregled u Savjetovalištu – 25,00 €
 • Kućna posjeta u toku radnog vremena – 45,00 €
 • Kućna posjeta van radnog vremena – 60,00 €
 • Posjeta novorođenčetu – 25,00 €
 • Konsultativni pregled subspecijaliste – 35,00 €
 • Kontrolni pregled subspecijaliste – 25,00 
 • Pregled van radnog vremena u ordinaciji – 35,00 €
 • Inhalacija Ventolin-om i Berodual-om – 4,00 €
 • Inhalacija Pulmicort-om – 8,00 
 • Infuzija – 35,00 €
 • IV injekcija – 8,00 € + cijena lijeka
 • IM injekcija – 5,00 € + cijena lijeka
 • Alergo-testovi:
  Nutritivni alergo-test – 25,00 €
  Inhalatorni alergo-test – 25,00 €
  Ukoliko se rade oba alergo-testa, nutritivni i inhalatorni – 40,00 €