Cjenovnik

 • Pregled bolesnog djeteta – 30,00 €
 • Kontrolni pregled – 16,00 €
 • Pregled u Savjetovalištu – 30,00 €
 • Kućna posjeta u toku radnog vremena – 50,00 €
 • Kućna posjeta van radnog vremena – 70,00 €
 • Posjeta novorođenčetu – 30,00 €
 • Konsultativni pregled subspecijaliste – 40,00 €
 • Kontrolni pregled subspecijaliste – 30,00 
 • Pregled van radnog vremena u ordinaciji – 50,00 €
 • Inhalacija Ventolin-om i Berodual-om – 4,00 €
 • Inhalacija Pulmicort-om – 10,00 
 • Infuzija – 40,00 €
 • IV injekcija – 8,00 € + cijena lijeka
 • IM injekcija – 5,00 € + cijena lijeka
 • Alergo-testovi:
  Nutritivni alergo-test – 30,00 €
  Inhalatorni alergo-test 30,00 €
  Ukoliko se rade oba alergo-testa, nutritivni i inhalatorni – 50,00 €