Nevladino udruženje "UČITELJICA MICA"

Nevladino udruženje "UČITELJICA MICA"

EDUKACIJA & KOMUNIKACIJA & SAVJETOVANJE

– Učimo se roditeljstvu, spoznaji dječijih bolesti, hitnih stanja, njezi djeteta itd.
– Osvježavamo znanje i upoznajemo se s novinama u pedjatriji
– Učimo da se bolje razumijemo i više međusobno uvažavamo i prihvatamo
– Ljekar – pacijent (pedijatar – roditelj)
– Ljekar – ljekar
– Psihološko savjetovalište
– Logopedsko savjetovalište
– Savjetovanje i konsultacije iz različitih oblasti dječije medicine.

Razvojno savjetovalište koje radi u nevladinom udruženju “Učiteljica Mica”, namijenjeno je svima koji imaju dileme koje se tiču roditeljstva i pravilnog razvoja djeteta.

Na sva roditeljska pitanja odgovaraće tim koji čine tri psihologa i logoped.

S gojaznošću kod djece i roditelja se borimo kroz savjetovanje s dijetologom, ljekarkom koja je usko specijalizovana za prekomjernu tjelesnu težinu.

Doc. dr Snežana Barjaktarović - Labović

Doc. dr Snežana Barjaktarović - Labović

SPECIJALISTA HIGIJENE, UŽI SPECIJALISTA DIJETOTERAPIJE

Prije savjetovanja o ishrani obavi se razgovor i fizikalni pregled zatim antropometrijska mjerenja i određivanje tjelesne kompozicije uz pomoć specijalne vage.

Tokom razgovora najznačajniji su podaci o navikama u ishrani.

Uzevši u obzir sve što je prethodno pomenuto a u saradnji s pacijentom se pristupa izradi “vodiča za ishranu”.

Senka Živković

Senka Živković

DIPLOMIRANI DEFEKTOLOG – LOGOPED

Završila studije defektologije Univerziteta u Beogradu, smjer logopedija.

Od 2005. godine radi u JPU ,,Đina Vrbica”.

U dosadašnjoj praksi uglavnom se bavila razvojnim i govorno – jezičkim smetnjama djece uzrasta od 0 – 6 godina.

Osim terapeutskim, bavi se savjetodavnim i instruktivnim radom, kako sa roditeljima tako i sa osobama koje su profesionalno upućene u dečiji razvoj (vaspitači, personalni asistenti…).

Sonja Filipović Angelovski

Sonja Filipović Angelovski

DIPLOMIRANI PSIHOLOG

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću.

Transakcioni analitičar – savjetnik sertifikovan od strane TA centra Srbije.

Zaposlena kao psiholog u okviru Dječije bolnice.

Rad sa djecom i adolescentima koji ispoljavaju neke emocionalne probleme, tjeskobu, probleme u adaptaciji, probleme u ponašanju i sl.

Ivana Medenica Veljić

Ivana Medenica Veljić

DIPLOMIRANI PSIHOLOG, PORODIČNI SAVJETNIK

Višegodišnje iskustvo u radu sa djecom u oblasti:

– psihološkog savjetovanja (raznolikost emocionalnih problema kod djece, traume, strahovi, fobije, pružanje podrške i individualni pristup u prevazilaženju različitih životnih, razvojnih kriza)

– psihološkog testiranja

– razvojnih teskoća (poremećaj autističnog spektra, usporeni psihomotorni razvoj, intelektualne teškoće, poremećaji ponašanja, problemi sa pažnjom i koncentracijom)

– psihološke podrške članovima porodice

Jovana Delibašić

Jovana Delibašić

DIPLOMIRANI PSIHOLOG, TRANSAKCIONI ANALITIČAR – SAVJETNIK.

Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Transakcioni analitičar – savjetnik sertifikovan od TA centra Srbije.

Sertifikovani voditelj treninga asertivne komunikacije.

Dugogodišnje iskustvo u radu sa djecom i roditeljima u Domu zdravlja Podgorica.

Oblasti djelovanja:
– teškoće pri hranjenju, izbirljivost, odbijanje hrane, – teškoće pri uspavljivanju, nesanice, učestalo buđenje, nemiri, – problemi adaptacije na vrtić ili školu – teškoće u odvajanju od roditelja, – teškoće u formiranju radnih navika, savladavanju školskog gradiva, problemi sa pažnjom i koncentracijom, – poteškoće u odvikavanju od pelena, dnevno i noćno mokrenje, – neadekvatno ispoljavanje emocija (napadi bijesa, pretjerana tuga…), – prevazilaženje strahova, – gubitak važnih osoba, – savjetovanje roditelja za bolje razumijevanje razvojnih teškoća, uspostavljanje komunikacije sa djetetom, razvijanje adekvatnih vaspitnih stilova itd.

Dr Marina Đaletić

Dr Marina Đaletić

DJEČIJI DERMATOLOG

– Savjetovalište za njegu kože, naročito suve, iritirane ekcemom

– Njega problematične kože u adolescenciji

– Dileme i pitanja vezani za nasledne bolesti kože