Dr Slađana Radulović – pulmolog
Dr Snežana Pavićević – nefrolog
Dr Željka Čvorović – neurolog
Dr Milena Adžić – fizijatar
Dr Veselinka Đurišić – gastroenterolog
Dr Lidija Poček – alergolog
Dr Tamara Živković – reumatolog
Dr Milorada Nešović – neonatolog
Dr Sonja Milašinović – ortoped
Senka Živković – logoped
Jovana Delibašić – psiholog
Dr Natasa Čurović – endokrinolog
Dr Natasa Đuričanin – dermatolog
Dr Bajmak Arif – dječji hirurg
Dr Ivan Krgović – dječji psihijatar