Dr Nina Pejović Mandić

Dr Nina Pejović Mandić

Dr Nina je osnovnu i srednu školu pohađala u Podgorici, a maturirala je u SAD (Portland, Oregon). Medicinski fakultet je završila u Zagrebu, a specijalizaciju iz pedijatrije u Univerzitetskoj Dečijoj Klinici, Beograd. Radila je u Institutu za bolesti djece Kliničkog Bolničkog Centra Crne Gore do osnivanja PZU Doktorica Mica s Dr Vjerom.

U tri navrata boravila je u Austriji, Salzburg na usavršavanjima, u organizaciji Američko Austrijske Fondacije. Jednom godišnje pohađa neki od evropskih pedijatrijskih kongresa. 

Bila je član Nacionalne Interdisciplinirane Komisije za racionalniju upotrebu antibiotika. Obavljala je dužnost savjetnika iz oblasti zdravstva u projektima humanitarne organizacije INTERSOS i UNICEF. 

Dr Nina je član Upravnog odbora Udruženja pedijatara Crne Gore.

Javno-zdravstveni rad:

  • Obuka medicinskih sestara u vrtićima u okviru Male Pedijatrijske škole.
  • Obilazak vrtića u Podgorici i razgovor s roditeljima na temu smanjenja upotrebe antibiotika.
  • U više navrata boravak u školama i vrtićima i razgovori s djecom o zdravim stilovima života.
  • Učešće na kotorskoj tribini o zlostavljanju djece.

Majka Radoša, Andrije i Ane.

Dr Vjera Janković

Dr Vjera Janković

Dr Vjera je osnovnu i srednju školu pohađala u Podgorici. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz pedijatrije je završila u Beogradu na Univerzitetskoj Dečijoj Klinici. Radila je u Domu Zdravlja Podgorica do osnivanja PZU Doktorica Mica s Dr Ninom.

U organizaciji Američko-Austrijske Fondacije boravila je u Austriji, u Salzburgu na usavršavanju. Jednom godišnje pohađa neki od evropskih pedijatrijskih kongresa.

U okviru UNICEF-ovih „10 Koraka do uspješnog dojenja“ bila je edukator zdravstvenim radnicima širom Crne Gore. Takođe u okviru programa promocije dojenja Udruženja Roditelji obučila je majke volonterke za pomoć u dojenju.

Član je Upravnog Odbora Udruženja Roditelji.

Javno-zdravstveni rad:

  • Obuka medicinskih sestara u vrtićima u okviru Male Pedijatrijske škole.
  • Svojim medijskim angažovanjem doprinosi zdravstvenom prosvećivanju roditelja.

Majka Danila i Filipa.