Aritmije srca kod djece

Srčane aritmije se veoma često sreću kod djece. Zapravo možemo reći da svako dijete ima aritmiju. Srećom, kod većine djece se radi o aritmijama koje su karakteristika zdravog srca, dakle nisu u pitanju bolesti, već normalna(fiziološka) varijacija srčanog rada.

Koje su normalne vrijednosti brzine srčanog rada(srčana frekvenca) u mirovanju(budnom stanju)?

Brzina srčanog rada se izražava kao broj otkucaja u minuti. Kod djece je malo teže odrediti gornju granicu normalne srčane frekvence, jer ona zavisi od uzrasta, tjelesne mase i visine. Što je dijete manje, srce normalno brže radi.

Tako je na rođenju gornja granica 220/min, kod predškolaca 120/min, školska djeca i adolescenti 100/min. Svaka frekvenca preko ovih vrijednosti bi trebala da se provjeri kod pedijatra.

U kojim situacijama srce brže radi?

Ovo su takozvane fizološke tahikardije čija je karakteristika da prestaju kad prestane njihov uzrok.Tu spadaju:

-fizička aktivnost- u toku fizičke aktivnosti organizmu treba  više kiseonika pa srce mora brže da radi da bi zadovoljilo potrebe djeteta u toku aktivnosti. Broj otkucaja u minuti tada može doći i do 200 ali se po prestanku aktivnosti za par minuta vraća na normalne vrijednosti.

-emotivni stres- normalno ubrzava rad srca ali se ujedno mogu javiti i stezanje i probadanje u grudima. Češće je kod adolescenata.

-povišena tjelesna temperatura- odlika zdravog srca je da ubrzano radi u vrijeme temperature. Kad temperatura prođe i srce se smiri.

-nizak krvni pritisak- obično i jedan od roditelja ima sličan problem

-gubitak tečnosti- dehidracija. Kad dijete izgubi tečnost srce se trudi da nadoknadi manjak tečnosti pa zato brže radi.

-neke druge bolesti  kao što su hipertireoza, epi napad.

-kod upotrebe nekih ljekova- npr spalmotil

Koje bolesti srca mogu biti uzrok tahikardije?

-djeca sa urođenim ili stečenim bolestima srca gdje je tahikardija sastavni pratilac ovih bolesti

-djeca koja nemaju manifestno srčano oboljenje a imaju tahikardiju

Kako doći do dijagnoze?

Pored detaljnog kliničkog pregleda potrebno je uraditi i EKG ili kroz 24-oročasovno praćenje-Holter.

Kako se liječe tahikartdije?

Većina tahikardija se ne liječi, već se otkloni uzrok koji je do njih doveo.

Ipak, kad je to potrebno, daju se ljekovi koje prepisuje kardiolog a zovu se antiaritmici.