Naši i Njihovi

Naši i Njihovi

Kao što sve ima svoje prednosti i mane, tako je i prednost starenja što ti daje širu sliku, nove uvide u sebe, svoje najbliže, posao, pa i društvo u cjelini. Kod nas su uvijek u prvom planu podjele na Naše i Njihove: ljekare i medicinske sestre i pacijente, vaspitače...