KONGRES U LAJPCIGU

KONGRES U LAJPCIGU

Sredinom maja ove godine pohađale smo na Kongres Pedijatrijskih Infektivnih bolesti u Lajpcigu,Njemačka. Kongresi nas uvijek osvježe profesionalno, čujemo novine iz raznih oblasti pedijatrije i sretnemo kolege iz cijelog svijeta. Poruka većine stručnih radova ,...