Zlostavljanje i saosjećanje;  Ko će, ako ne pedijatrice?

Zlostavljanje i saosjećanje; Ko će, ako ne pedijatrice?

Zlostavljanje i saosjećanje Ko će, ako ne pedijatrice?   Zamoljena sam da pomognen u sazivanju koleginica i kolega da poslušaju temu Jačanje uloge pedijatra u pružanju  podrške ženama s iskustvom nasilja. U organizaciji Sigurne ženske kuće koja im pruža pomoć i...