Kako pedijatri liječe – pametna medicina

Kako pedijatri liječe – pametna medicina

Pedijatrija je grana medicine koja se dosta razlikuje od ostalih oblasti, ne samo po sadržaju, već i po strategiji liječenja. Potpuno u osnovi drugačiji pristup. “Odrasla” medicina je invazivnija, agresivnija i u dijagnostici i u terapiji.Trudi se da...