Opet NE antibiotici

Opet NE antibiotici

RACIONALNA UPOTREBA ANTIBIOTIKA-SAVREMENI PEDIJATRIJSKI STAV Savremena dijagnostika i terapija počiva na smjernicama, na principima „medicine zasnovane na dokazima“, a sa ciljem da se racionalizuje pristup u dijagnozi i primjeni terapije. U pedijatriji se u zadnjih...