Nesvrsishodno liječenje

Nesvrsishodno liječenje

Čini se da savremeni, brzi ritam života, ima za potrebu i brze rezultate, na svakom polju. Obzirom da je medicina nauka i djelatnost u čijem su središtu  uvijek ljudi, ni nas, bilo da smo ljekari ili pacijenti, nije zaobišla potreba da brzo, prebrzo ozdravimo i...