Kako otkriti infekcije urinarnog trakta?

 

Infekcije urinarnog trakta(ITU) su česte infekcije u dječjem uzrastu, naročito u prve dvije godine života, i posle respiratornih infekcija su najčešće.

 

Pod pojmom infekcije urinarnog trakta podrazumijevamo invaziju mikroba u tkivo urinarnih puteva čija je zajednička osobina prisustvo signifikantnog broja bakterija u urinu(više od 100000/ml).

 

U većini slučajeva ova infekcija nastaje kao posledica ascedentnog širenja bakterija porijeklom iz crijevnog trakta a u momentu opale odbrambene sposobnosti organizma. Drugi po učestalosti uzrok su anomalije urinarnog trakta kao što su VUR(vezikouretralni refluks) i opstruktivne anomalije urinarnog trakta.

 

Ispoljavanje simptoma ITU zavisi od uzrasta i što je dijete mlađe simptomi su netipični, opšti. Dijete ima povišenu temperaturu koja može ići i do 40 stepeni, apatično je, nezadovoljno, gubi apetit, ponekad povraća. Prisutan je i neprijatan miris pelene. U svakom slučaju, kod malog djeteta visoka temperatura uvijek pobuđuje sumnju na ITU i obavezno je odmah uzeti urin, odraditi običan, laboratorijski pregled urina i mikrobiološki pregled tj.urinokulturu. Iz „običnog „ nalaza urina čiji rezultat dobijamo već za par sati, pedijatar se može orjentisati da li se radi o ITU, i ako je predata UK započinje terapiju antibiotikom za koji se zna da najbolje reaguje u ovakvim slučajevima.Kada bude gotov nalaz UK nastavlja se antibiotik po antibiogramu 10 dana.

S obzirom da postoji sumnja na anomaliju urinarnog trakta predlaže se dalje ispitivanje, tj.uključuje se pedijatar-nefrolog koji u zavisnosti od uzrasta i kliničke slike pravi plan za nefrološko ispitivanje. Kod svakog djeteta se obavlja rutinska kontrola urina i UK 1x mjesečno, narednih 6mj. do godinu dana i obavezno pored toga u slučaju febrilnosti zbog tendencije ovih infekcija da se ponavljaju.

 

Sve ovo znači da ITU nije teško otkriti,već posle par sati od početka bolesti iz laboratorijskog pregleda urina možemo postaviti sumnju na ITU, samim tim adekvatno liječiti i spriječiti dalekosežne posledice na bubrezima ako se ove infekcije ne liječe.