Za TV Vijesti, emisiju Boje jutra, je govorila dr Vjera Janković na temu ishrane beba u prvoj godini života.