Opet NE antibiotici

Opet NE antibiotici

RACIONALNA UPOTREBA ANTIBIOTIKA-SAVREMENI PEDIJATRIJSKI STAV Savremena dijagnostika i terapija počiva na smjernicama, na principima „medicine zasnovane na dokazima“, a sa ciljem da se racionalizuje pristup u dijagnozi i primjeni terapije. U pedijatriji se u zadnjih...
KONGRES U LAJPCIGU

KONGRES U LAJPCIGU

Sredinom maja ove godine pohađale smo na Kongres Pedijatrijskih Infektivnih bolesti u Lajpcigu,Njemačka. Kongresi nas uvijek osvježe profesionalno, čujemo novine iz raznih oblasti pedijatrije i sretnemo kolege iz cijelog svijeta. Poruka većine stručnih radova ,...