Čini se da savremeni, brzi ritam života, ima za potrebu i brze rezultate, na svakom polju. Obzirom da je medicina nauka i djelatnost u čijem su središtu  uvijek ljudi, ni nas, bilo da smo ljekari ili pacijenti, nije zaobišla potreba da brzo, prebrzo ozdravimo i vratimo se redovnim aktivnostima.

Postavljanje dijagnoze je neizostavan dio našeg posla, a za nas i intelektualni izazov. Samo prava dijagnoza vodi i ispravnom tretiranju pacijenta. Nekada je je potraga za ispravnom dijagnozom praćena cijelim nizom laboratorijskih nalaza, snimanja i ponavljanih kliničkih pregleda jer je bolest takve prirode da to i zahtijeva-teško se otkriva.

Međutim, u našoj ordinaciji opšte pedijatrije, u najvećem broju slučajeva potrebno je samo uzeti ,,dobru anamnezu” (medicinski ,,intervju”- podaci o prirodi simptoma i njihovom trajanju), te dobar klinički pregled i -dijagnoza je tu, a samim tim i adekvatna terapija.

Veoma je važno da na vrijeme reagujemo i ne propustimo nešto važno u liječenju. No, isto tako, važno je da ne ,,trčimo pred rudu” i latimo se bespotrebno i preuranjeno laboratorijskih nalaza i niza dijagnostičkih procedura i time, takođe, naškodimo pacijentu, a od dobijanja rezultata nemamo dovoljno koristi, čak mogu da nas dovedu do pogrešnih zaključaka.

U želji za brzim rezultatom, u današnje vrijeme se često problem precijeni, uvodi se bespotrebna terapija, čime se povećavaju troškovi liječenja i  nanosi  šteta pacijentu.

Za blago povišenu temperature, nosić koji curi, a dijete je živahno, igra se, nije izgubilo apetit-ne trčite kod ljekara. Proći će samo od sebe. Za nekoliko tečnih stolica nije potrebno bezbroj preparata, dijeta, a kamoli infuzija…proći će samo od sebe.

Potrebno je samo malo strpljenja i…vremena.

Dr Nina Mandić, pedijatar