RACIONALNA UPOTREBA ANTIBIOTIKA-SAVREMENI PEDIJATRIJSKI STAV

Savremena dijagnostika i terapija počiva na smjernicama, na principima „medicine zasnovane na dokazima“, a sa ciljem da se racionalizuje pristup u dijagnozi i primjeni terapije. U pedijatriji se u zadnjih 10-ak godina vrlo često operiše  pojmom zloubotrebe antibiotika koja je postala globalni problem, čak i u razvijenim zemljama.

Svake godine se susrećemo s pojavom prehlade, grlobolje i gripa. Kad  roditelji dovedu dijete kod ljekara budu iznenađeni, ili čak i ljuti ukoliko iz ordinacije izađu “praznih ruku“, tj ako ne dobiju antibiotski sirup .No, ako ljekar djetetu ne prepiše antibiotik, najvjerovatnije mu tako čini veliku uslugu…

Pronalaženje antibiotika predstavlja revoluciju u liječenju bakterijskih infekcija koje su se u „preantibiotskoj eri“ često završavale fatalno. Međutom njihovo prekomjerno propisivanje je vremenom dovelo do razvoja sojeva koji su otporni i ne odgovaraju na terapiju.

Važno je znati da da postoje dvije vrste mikroorganizama uzročnika infekcije. To su bakterije i virusi. Iako oba ova agensa uzrokuju bolesti s nekada sličnim, naizgled istim, simptomima, način na koji uzrokuju bolest i razmnožavaju se, potpuno je različit.

Bakterije su živi organizmi koji opstaju kao pojedinačne ćelije. Bolest izazivaju tako što napadaju ljudsku ćeliju i proizvode toksine (čime će napadnutu ćeliju uništiti) ili se razmnožavaju i tako ometaju fiziološke procese u organizmu. Najčešća su dva mehanizma kojim antibiotik ubija bakteriju: uništavanje njenog zaštitnog zida i onemogućavanje reprodukcije, tj razmnožavanja.

S druge strane virusi ne mogu opstati sami za sebe. Oni su, u stvari, grupa molekula koja može da živi i razmnožava se samo ako napadne drugi živi organizam. Neke viruse ubija naš imuni sistem, a drugi jednostavno moraju da prođu svoj put nastanka, razvoja i propadanja. Obzirom da nemaju svoj ćelijski zid antibiotici na njih nemaju nikakvo dejstvo.

Najčešći razlog posjete pedijatru su akutne infekcije gornjih disajnih puteva i do 95% je uzrokovano upravo virusima. Ovo znači da je upotreba antibiotika u ovim stanjima rijetko potrebna.

Kod nas se ovi ljekovi često i nepotrebno primjenjuju, a i kad se daju s razlogom njihov izbor nije racionalan.

Uzimanje antibiotika u situaciji kada oni nisu indikovani (virusne infekcije), ne samo da ne koristi, već može imati neželjene efekte-dovesti do razvoja otpornosti bakterija na antibiotike tj do bakterijske rezistencije.

Sve zdrave osobe na površini kože i sluznica imaju bakterije koje su „prirodni stanovnici“, tj saprofiti i štite organizam od opasnih mikroorganizama, izazivača bolesti.

Kada bolesno dijete često i bez razloga uzima antibiotike, saprofiti bivaju uništeni zajedno s onim bakterijama koje izazivaju bolest (tzv patogenima). Otporna bakterija tada može da preživi i razmnožava se. Postoji mogućnost da sledeći put, kada dijete ima tešku bakterijsku infekciju pravo dejstvo antibiotika izostane, a tada nam je ono upravo i jedino potrebno. Takođe, česta upotreba antibiotika, uništava naše saprofite, ostavlja organizam tj disajne puteve bez zaštite čime se otvara put češćim virusnim infekcijama.

Farmaceutska industrija iznalazi stalno nove i moćnije antibiotike čija nepažljiva i neodmjerena upotreba takođe završava u začaranom krugu bolest-antibiotik-rezistencija. Brzo će nastupiti momenat kada će u stalnoj utakmici rezistentni soj pobijediti antibiotik. Da li smo na pragu bespomoćnosti?

Pravilno dijagnostičko i kliničko rasuđivanje je neophodan korak ka racionalnoj upotrebi antibiotske terapije kod djece. Značajno je da ljekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti sprovode zdravstvenu edukaciju roditelja u smislu upoznavanja sa prirodom virusnih respiratornih infekcija i objasne da kod ovih stanja:

a) preventivna upotreba antibiotika nema nikakav uticaj na mogućnost razvoja sekundarnih bakterijskih infekcija

b) da antibiotici imaju potencijalno ozbiljna neželjena dejstva

c) da neracionalna primjena antibiotika doprinosi pojavi rezistencije bakterijskih uzročnika.